Skip links

Rreth Nesh

Ne jemi këtu për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje që mund të keni.

Ne kujdesemi për natyrën

Biografia

“Kompania jone u themelua ne vitin 2003, viti kur drejtuesi yne Bardhyl Balteza filloi karrieren e tij. Kompania filloi te prodhonte kartone dhe kuti kartoni ne 2003 dhe shume shpejt u shendrua ne kompanine e prodhimit te materialeve te ambalazhimit me e madhe ne Shqiperi” Edipack është prodhuesi më i madh dhe i suksesshëm i paketimit në Shqipëri me një kapacitet shumë të madhë prodhues të letres dhe kartonit .Prej vitit 2003 vazhdojmë prodhimin e kutive të kartonit dhe të ambalazhimit, gjithashtu jemi shpërndarës të letrës së ambalazhimit si produkt i ndërmjetëm për prodhuesit vendas të paketimit.

Misioni

Një Mision i qartë dhe i thjeshtë udhëheq EDIPACK Sh.a., të operojë në respekt të 4 faktorëve thelbësorë: Mjedisi, Personat, Cilësia dhe Siguria. Dhe është pikërisht për këtë që mbetjet e mbledhura trajtohen dhe transformohen me objektivin e qartë për të favorizuar një zhvillim të qëndrueshëm, që i përgjigjet nevojave të sotme, duke menduar për të ardhmen. EDIPACK Sh.a. është një ndërmarrje që paraqet një pikë referimi për çdo lloj problematike që ka të bëjë me mbarëvajtjen e riciklimit dhe prodhimit të kartonit dhe të paketimit, duke iu përgjigjur me profesionalizëm dhe kompetencë.

Riciklimi i letrës është një praktikë që po përhapet gjithmonë e më shumë dhe që duhet bërë nga të gjithë, me qëllim reduktimin e sasisë së mbeturinave dhe shpëtimin e pemëve, pra krijimin e një eko-qëndrueshmërie të planetit. Në një shoqëri gjithmonë e më shumë konsumiste, riciklimi i letrës përmban një mundësi të madhe ripërdorimi.

Me qendër ne Durrës, Edipack  Sh.a. është specializuar në mbledhjen, rekuperimin dhe riciklimin e letrës. Nëpërmjet këtyre proceseve prodhohet lënda e parë gati për tu rigjeneruar në prodhimin e kartonit. I gjithë aktiviteti i Edipack bazohet në filozofinë e mbajtjes së një mjedisi të pastër dhe në evitimin e prerjes së pemëve.

Edipack Sh.a. është një kompani mjaft e ndjeshme përsa i përket çështjeve të mjedisit. Gjatë proçesit të prodhimit ne përdorim ujin e ricikluar, gjithashtu kemi investuar në një linjë të re të prodhimit të letrës për të mundësuar shfrytëzimin e  letrës dhe materialeve të tjera të mbeturinave, në mënyrë që të rrisim shitjet dhe prodhimin në tregjet rajonale dhe të Shqipërisë.

Të shpëtosh 17 pemë
Të kursesh energjinë e mjaftueshme për furnizimin e një shtëpie për 6 muaj
Eliminon 3 m³ materiale inerte
Të kursesh 31.780 litra ujë
Të prodhosh 75% më pak ndotje në ajër
Impenjon 57% të energjisë që nevojitet për të prodhuar 1 ton të fibrës së virgjër natyrale
90 % më pak ndotje uji.

Cialt jane benefitet e bashkëpunimit me Edipack

Ruaj mjedisin, për të shpëtuar botën

100
Klientë
100
Ton/muaj Kapaciteti prodhues
100
SKU-të / Produktet
100
Pemet e shpëtuara në vit